logo-45cm-white

Mọi thứ bạn cần không ở đâu xa

ic-next
ic-prev
Vespa phun xăng điện tử mới ken CÓ BÁN TRẢ GÓP - Vespa 0
Vespa phun xăng điện tử mới ken CÓ BÁN TRẢ GÓP - Vespa 1
Vespa phun xăng điện tử mới ken CÓ BÁN TRẢ GÓP - Vespa 2

Vespa phun xăng điện tử mới ken CÓ BÁN TRẢ GÓP

16,500,000 đ
Địa điểm : ic-location

Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng Xem bản đồ

Phương pháp giao dịch :Trả tiền mặt
Tình trạng : Đã qua sử dụng
Trạng thái sản phẩm : Đã bán
ic-shield Tin đăng này đã được kiểm duyệt. Nếu gặp vấn đề, vui lòng báo cáo tin đăng hoặc liên hệ CSKH để được trợ giúp.
ic-avatar
@Anh po Đà Nẵng
Trang người bán 0 người theo dõi
Chat với người bán

Chi tiết sản phẩm

𝐇𝐎̂̃ 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐓𝐑𝐀̉ 𝐆𝐎́𝐏 𝐗𝐄 𝐌𝐀́𝐘 𝐕𝐞𝐬𝐩𝐚 𝐩𝐡𝐮𝐧 𝐱𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̉ 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 đ𝐞̣𝐩 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̉𝐧𝐠 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐤𝐞𝐧 𝐗𝐞 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐞̂ 𝐞̂𝐦 𝐫𝐮 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̀,𝐊𝐦 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐌𝐚́𝐲 𝐦𝐨́𝐜 𝐞̂𝐦 𝐫𝐮 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐱𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐌𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉ 𝐌𝐮𝐚 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 đ𝐨̂̉ 𝐱𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐢 𝐆𝐢𝐚́:𝟏𝟔𝐭𝐫𝟓𝟎𝟎 𝐜𝐨́ 𝐟𝐢𝐱 👉 𝐋𝐚̃𝐢 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢, 𝐇𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧 👉 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧, 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐠𝐨̣𝐧 👉 𝐂𝐡𝐞̂́ đ𝐨̣̂ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐡, 𝐛𝐚̉𝐨 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐤𝐲̀ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐡𝐚̉𝐨. 👉 𝐂𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̃𝐢 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧 ----------------------------- 𝐓𝐫𝐚̉ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐱𝐞 𝐧𝐠𝐚𝐲 📞 𝐙𝐀𝐋𝐎 : Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉:𝟔𝟔𝟎 𝐭𝐨̂𝐧 đ𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐚̆́𝐧𝐠,Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠 💻 𝐓𝐇𝐔̉ 𝐓𝐔̣𝐂 : 𝐂𝐂𝐂𝐃 𝐇𝐎𝐀̣̆𝐂 𝐂𝐌𝐍𝐃 𝐕𝐀̀ 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆 𝐋𝐀́𝐈 𝐗𝐄/ 𝐇𝐎̣̂ 𝐊𝐇𝐀̂̉𝐔 ⏰ 𝐋𝐀̀𝐌 𝐇𝐎̂̀ 𝐒𝐎̛ 𝟐𝟎 𝐏𝐇𝐔́𝐓 𝐋𝐀̀ 𝐃𝐀̆́𝐓 𝐗𝐄 𝐕𝐄̂̀ Đ𝐈

Có thể bạn cũng thích

Kiểm tra lịch sử lừa đảo
(Cung cấp bởi: https://cheat.vn/)